Atenció!

Cal tenir en compte que el que ara veureu és un quadre resum, això vol dir que:


· No hi apareixen totes les característiques ni com s’utilitza de cada producte d’higenen menstrual

· Algunes qüestions com ara el cost i la duració és relativa ja que intervenen difernets factors.

· En el cost; la marca, el tipus de producte concret (amb ales, amb applicador, etc.)

· En la duració; la quantitat de fluxe menstural, les opcions per canviar-se…

· La comoditat i seguretat és una qüestió molt important al parlar d’aquestes qüestions i l’experiència de cada persona menstruant pot ser diferent